Home

Членови

 

Home
Актуелно
Членови
Makedonija
Калугерица
Фотографии
Линкови
Адреси Контакт
Управа Извор

bullet NOVO

Членови на Мкаедонското друштво Извор се поголемиот број жителите иселеници од село Калугерица Р. Македонија

на постојана работа на живеење или со привремен престој во Федерацијата Швајцарија

а ја подесуват доброволно својата чланарина, исто така имаме и голем број на

пријатели, симпатизери, роднини и останати добронамерни луге

кои не подржуват и се наши членови .

Голема благодарност на сите членови за довербата и нивната голема солидарност.

Home

Ново ново ново!    facebook Izvor

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: dobre@swissangela.ch
Stand: 26. April 2019